Slimme mobiliteit: van wie is de data?

  • 9 november 2018
  • 0 reacties
  • 127 Bekeken

Reputatie 4
  • Voormalig Community Manager
  • 6 reactiesJe staat er niet altijd bij stil, maar slimme mobiliteit genereert onwaarschijnlijke hoeveelheden data. Data die herleidbaar kan zijn op jou als gebruiker en waar allerlei partijen - al dan niet geanonimiseerd - dankbaar gebruik van maken.

Maar wie is eigenlijk de eigenaar van deze data?

Volgens Intel genereert een connected auto maar liefst 4.000 GB aan data per dag, wanneer gemiddeld slechts een uur per dag met deze auto wordt gereden. Om dat in perspectief te plaatsen: een gemiddeld persoon gebruikt ongeveer 1 GB per dag aan data voor video, chat en ander internetgebruik.

Intel verdeelt de data in drie categorieën:

Inside-out data: de data die gegenereerd wordt door de sensoren van het voertuig, zoals camera’s die onderscheid maken tussen personen en voertuigen.
Outside-in data: data die van buitenaf het voertuig binnenkomt, bijvoorbeeld navigatiedata of communicatie met andere voertuigen en verkeersobjecten.
Personal data: data die door de gebruikers van het voertuig zelf worden gegenereerd, denk aan jouw persoonlijke muziekvoorkeur, social mediagebruik of data van wearables.

Dit geldt overigens niet alleen voor connected auto’s: ook via connected bikes (fietsen) wordt er data gegenereerd en verzameld.

Het verzamelen en toepassen van data is niet per definitie slecht. Fabrikanten gebruiken dit om hun producten en diensten beter en veiliger te maken en de voordelen van slimme mobiliteit gaan natuurlijk alleen op in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is. Om hierover duidelijke afspraken te maken, wordt er in Nederland door een aantal marktpartijen druk gelobbyd richting de Nederlandse en Europese overheid. Hoe eerder er duidelijke wetgeving is, hoe beter.

Daarnaast is het belangrijk dat vooral de gebruiker hier inspraak in heeft. Dat begint bij voorlichting en bewustwording, want totdat gebruikers zich hier überhaupt niet bewust van zijn, kunnen zij zich natuurlijk geen mening vormen.

Hoe denk jij dat er op de juiste manier met data om moet worden gegaan?

0 reacties

Geen reactie

Reageer