Kamerbrief: aanpak smart mobility Dutch reality

  • 10 oktober 2018
  • 1 reactie
  • 218 Bekeken

Reputatie 5

In de kamerbrief is onder meer te lezen:

“De afgelopen jaren heeft Nederland zich internationaal opgewerkt tot koploper in het veld van smart mobility. Er is veel ervaring opgedaan met de ‘learning by doing’ aanpak, waardoor beter inzicht is ontstaan in de ontwikkelingen die op ons afkomen en de bijbehorende kansen en risico’s voor de verkeersveiligheid, doorstroming en duurzaamheid”.

Via de brief informeert Minister van Nieuwenhuizen (IenW) de Kamer over haar aanpak om in deze kabinetsperiode door te groeien naar grootschalig gebruik van beschikbare producten en diensten, met een merkbaar effect op onze beleidsdoelen en een verantwoorde introductie van een nieuwe generatie voertuigen, toepassingen en dienstverlening.

Dat betekent een verschuiving in aandacht van testen en experimenteren, naar toepassing en gebruik in de bestaande praktijk en het inbedden van smart mobility als integraal onderdeel in beleids- en uitvoeringsprocessen. Dit vraagt verandering bij zowel overheidsinstanties als medeoverheden.

De vier actielijnen zijn:

  1. Stimuleren gebruik van bestaande producten en diensten
  2. Verantwoorde introductie van nieuwe generatie voertuigen
  3. Toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer
  4. Zorgvuldig benutten van data-uitwisseling en connectiviteit
In de kamerbrief licht de Minister vervolgens kort per actielijn de kern van haar aanpak toe.

De hele kamerbrief is hier te vinden.

1 reactie

Reputatie 1
Duidelijke taal, smart mobility is de belofte voorbij en moet nu gaan ‘leveren’.

Reageer