Verzekering elektrische auto blijkt 35 procent duurder

  • 6 augustus 2018
  • 2 reacties
  • 151 Bekeken

Reputatie 5


De verzekering van een elektrische auto is veel duurder dan van een vergelijkbare auto die op benzine rijdt. Bij een Volkswagen Up scheelt het 35 procent. Dit blijkt uit onderzoek van goedkoopsteautoverzekering.net, zo schrijft het Algemeen Dagblad op haar site.

Een van de oorzaken van de hoge verzekeringspremies voor elektrische auto's is dat zij duurder in aanschaf zijn. En al heeft een elektrische auto dan minder onderdelen, als er iets kapot gaat zijn de onderdelen vaak duurder, waardoor reparatie al gauw op een flink bedrag kan uitkomen. Verder hebben elektrische auto’s een langere remweg doordat ze met hun batterijenpakket zwaarder wegen. Hierdoor is de kans op schade groter, zo concludeert de krant.

Wat vinden jullie van dit bericht? Is het probleem daadwerkelijk een langere remweg hebben, of zien jullie andere oorzaken voor de hogere premie?

Bron: AD.nl
Afbeelding: Fabrikant

2 reacties

Reputatie 2
Afgaande op de informatie die Goedkoopsteautoverzekering.net zelf op de site zet, is het onduidelijk waarom de premie hoger is en lijkt het of ze zelf een paar hypothesen maken. Ze stellen:

"Een van de reden dat het verzekeren van een elektrische auto duurder is is de hoge aanschafwaarde van de elektrische auto. Doordat de aanschafprijs duurder is, komt de premie ook hoger te liggen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere reden waarom de premie voor een elektrische auto hoger is. Zo zijn bijvoorbeeld de onderdelen voor een elektrische auto duurder, waardoor een schade al snel op een flink bedrag kan uitkomen. Ook hebben elektrische auto’s een langere remweg doordat ze vaker zwaarder in gewicht zijn dan normale auto’s. Hierdoor is de kans op schade groter."

Het is onduidelijk of de verzekeraars bevraagd zijn naar hun overwegingen. Ik ben benieuwd wat de uitkomsten van de premievergelijking zou zijn als dezelfde prijs voor beide type auto's opgegeven wordt.

De aanschaf prijs lijkt nu een bepalende factor te zijn. Dat lijkt op het eerste gezicht logisch vanwege mogelijk hogere kosten van schade en diefstal.

Of het in praktijk echt tot meer en hogere schadebedragen leidt vraag ik me af. Er zouden andere factoren kunnen spelen die het riscio profiel beinvloeden. Bijvoorbeeld worden elektische auto's mogelijk minder vaak gestolen? Hoe zit dat eigenlijk met tracking, hebben alle elektische auto's dat?
En de rijstijl van rijders van elektische auto's, is die anders/veiliger? Zo ja, dan zou dan ook mee moeten wegen.

Ik ben benieuwd in hoeverre verzekeraars het risicoprofiel van elektische auto's en hun berijders hebben onderzocht. Dit zou voor hen interessant kunnen zijn om zo een verzekering met een scherper tarief te kunnen bieden.

Tot slot. Weten jullie of verzekeraars lagere premies bieden voor auto's die zelfrijdende systemen hebben?
Reputatie 3
De langere remweg is een kul-argument. Het probleem met duurdere onderdelen wordt mogelijk minder wanneer er meer elektrische auto's zijn en de onderdelen beter verkrijgbaar zijn. En in 2019 komen er veel nieuwe modellen aan. Uiteindelijk heb je het overigens over een paar tientjes per maand, dat zou sowieso geen showstopper moeten zijn wanneer je elektrisch wil gaan rijden. Bewust elektrisch rijden doe je als particulier nog vooral vanuit ecologische overwegingen. Het zou mooi zijn wanneer elektrisch rijden goedkoper is dan benzine, maar dat is nog niet het geval. Verzekeraars zouden daarom een mooie maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, wanneer ze juist korting geven op elektrische modellen, ook al maken ze dan wat minder marge.

Reageer