Slimme mobiliteit: ook belangrijk voor het milieu

  • 9 oktober 2018
  • 0 reacties
  • 93 Bekeken

Reputatie 4

In het toepassen van slimme mobiliteit wordt er op drie niveaus gestreefd naar positieve impact:
  • Meer veiligheid
  • Minder vertraging
  • Minder emissie
Met name het belang van dit laatste punt wordt weer duidelijk, nu de VN in een nieuw rapport constateert dat de gevolgen van CO2-uitstoot sneller en desastreuzer zullen zijn dan verwacht.

Het rapport vertelt ons dat - wanneer we de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad willen houden - er voor 2030 een afname in de CO2-uitstoot van 45% nodig is (t.o.v. 2010). Met in 2050 een nagenoeg te verwaarlozen CO2-overschot (‘net-zero’, dat kan ook deels door het compenseren van CO2-uitstoot gerealiseerd worden).

Slimme mobiliteit draagt bij aan een betere doorstroming en daarmee minder brandstofverbruik. Maar binnen slimme mobiliteit kan bijvoorbeeld ‘Mobility as a Service’ (MaaS) ook betekenen dat er makkelijker gebruikt gemaakt kan worden van voorlopers in schoon transport, zoals elektrische deelauto’s.

Als redactionele tip wijzen wij je graag op de uitzending van Tegenlicht van 23 september 2018: ‘Voorbij de groene Horizon’. Waarin je onder meer kunt zien dat Shanghai geen scooters op fossiele brandstof meer toestaat en wel inzet op een goed metronetwerk.

Foto: UN/Amanda Voisard

0 reacties

Geen reactie

Reageer