Waarom Slim Onderweg?

  • 19 juni 2019
  • 0 reacties
  • 99 Bekeken

Reputatie 3
Badge +3
  • Community Manager
  • 10 reacties
Steeds meer voertuigen worden uitgerust met slimme hulpsystemen, ook wel ADAS genoemd. Dit staat voor Advanced Driver Assist Systems. Deze systemen helpen je om veiliger in het verkeer te bewegen. Er zijn ADAS die slechts waarschuwen en ADAS die actief ingrijpen. Als automobilist blijf je zelf verantwoordelijk om op te blijven letten.

Uit onderzoek van Connecting Mobility, een voormalig overheidsprogramma, blijkt dat er weinig kennis is onder automobilisten over de aanwezige ADAS-systemen in hun voertuig. Tijdens het onderzoek is hen gevraagd welke ADAS zij in hun auto dachten te hebben en of zij deze systemen gebruikten. Hierna zijn hun autospecificaties gecontroleerd. Vaak bleek niet bekend dat automobilisten al ADAS in hun voertuig hadden, zoals Adaptieve Cruise Control en Lane Departure Warning, waardoor deze systemen ook amper gebruikt werden.

Waarom deze systemen nog niet zo bekend zijn? Mogelijk is er nog onvoldoende aandacht onder autokopers en autoverkopers voor deze systemen. Het helpt ook niet mee dat fabrikanten dezelfde systemen aanbieden onder verschillende namen. Bovendien wordt nergens centraal geregistreerd welke systemen in welke auto aanwezig zijn, zodat een koper van een tweedehands auto dit niet zelf kan achterhalen. ADAS kunnen een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, maar dan moeten automobilisten wel weten welke systemen zij in hun auto hebben zitten, hoe deze systemen werken en hoe ze er mee moeten omgaan.

Om die reden is er vanuit het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de ambitie uitgesproken om veilig gebruik van rijtaakondersteunende systemen te stimuleren. Dit is een van de uitwerkingen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. In de Kamerbrief van oktober 2018 schrijft de minister onder meer dat veilig gebruik van deze producten en diensten op korte termijn kansen biedt voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dit heeft ook geleid tot het ADAS Convenant.

De initiatiefnemers van slimonderweg.nl, ANWB, CBR, Provincie Noord-Holland en RAI Vereniging, zijn ondertekenaar van het ADAS Convenant. Met het convenant pleiten wij voor uniforme benamingen, registratie van systemen en goede voorlichting.

Met slimonderweg.nl wordt onder meer invulling gegeven aan goede voorlichting. Daarnaast willen wij automobilisten, marktpartijen en onderzoekers bij elkaar brengen om met elkaar de ontwikkeling van ADAS en het veilige gebruik ervan te stimuleren.

0 reacties

Geen reactie

Reageer